Thiên Duyên Tình Mộng (Phạm Duy)
Tác giả: Phạm Duy

Em đã đưa anh, em đã đưa anh, đi vào tình tự,
Anh cũng theo em, anh cũng theo em tới nơi đợi chờ
Tình, tình tự này, tình nơi chung gối,
Chờ, chờ đợi này, đến kiếp duyên đôi
Em níu lưng anh, em níu lưng anh nhưnhững con sâu cuộn tròn
Anh cắn môi em, anh cắn môi em, ngây ngất trong muôn ngàn nụ hôn

ĐK:
Em đã đưa anh, em đã đưa anh, ra vùng thẹn thùng
Anh cũng theo em, anh cũng theo em thoát ly ngại ngùng
Tình, tình của mình, tình không ngăn cấm,
Tình, tình địa đàng, hơn cõi thiên tiên
Em quấn chân anh, anh gác chân em,
Ta khóa nhau trên giường tình
Anh uốn lưng cong, em ưỡn lưng ong cho sét âm dương nổ tung

Tình là không kinh hãi, tung giây trói buộc,
Tình là không gian dối, yêu không ngần ngại
Ta đã yêu nhau, ta đã yêu nhau trong nhiều mộng đẹp
Ta cũng yêu nhau, ta cũng yêu nhau với da thịt mềm
Tình, tình tự này, trời cho ta đấy,
Tình, tình tự này, giữ lấy cho nhau.

Tình, tình tự này, giữ lấy cho nhau.
Tình, tình tự này, giữ lấy cho nhau.