Thôi Anh Hãy Đi Đi (Hoàng Châu)
Tác giả: Hoàng Châu

Thôi đủ rồi đó anh!
Tình yêu không thể xem như trò đùa
Thôi đủ rồi đó anh!
Đừng oán trách em sao thật nhẫn tâm.

Hãy nhìn lại nhìn lại chính anh kia kìa!
Ngày xưa anh yêu em, anh nào dối gian
Hãy nhìn lại nhìn lại trái tim anh kìa!
Giờ đây, con tim anh đổi khác.

Anh đã nói yêu tôi nhưng lại nỡ dối gian
Bước bên ai trên phố, tôi nào tin mắt mình
Nhưng rồi tôi phải tin, nhưng rồi tôi phải tin
Vì người kia chính là bạn thân tôi.

Tôi đã lỡ tin anh nhưng từ nay sẽ không
Hãy mau gạt nước mắt, không còn chi nữa rồi
Anh hãy bước đi đi! Anh hãy bước đi đi
Vì lòng tôi không cần người dối gian...