Tiếng Chày Bên Sông (Trúc Phương)
Tác giả: Trúc Phương

Lặng nghe xa xa ngân nga tiếng đêm buông dài
Chiều nay tai nghe bên sông lẳng lơ tiếng chày
Nghe lắng xuống trong hồn ta
Nhìn thoáng bóng ai vừa qua
Chày buông lơi vang trong bao la

Chiều nay khi trăng lên soi mái tranh lững lờ
Chiều nay nghe như đâu đây tiếng ai mong chờ
Dòng nước cuốn trôi về đâu
Nhạc réo rắt đưa vài câu
Nhịp chày khua lắc lư thật sâu

Hò nào tay đều tay hạt gạo trắng
Trắng như bóng chị Hằng
Ngát hương về chiều lúa thơm càng nhiều
Hò ơi đêm này tràn niềm tin mới
Hò lơ hò lơ
Hò lơ hò lờ
Kìa trăng lấp lánh đoàn người cố gánh
Qua đồng ruộng xanh
Đi về cho nhanh kẻo trăng tà sang canh

Chiều nay thôn quê đê mê với bao câu hò
Chiều nay ai sang ngang sông vắng cô đưa đò
Kìa bóng nước soi làn mây
Nhạc lã lướt sau hàng cây
Hòa cùng ngàn câu ca thơ ngây

Dù cho mưa rơi ai ơi ướt đôi thân gầy
Dù cho phong sương luôn vương mái tranh tháng ngày
Đồng lúa vẫn tươi mầm sống
Thuyền vẫn lướt trên dòng sông
Nhịp chày xa nhớ thương chờ mong