Tiếng Dạ Tiếng Thương (Hoàng Sông Hương)
Tác giả: Hoàng Sông Hương

Nghe tiếng dạ em ngọt ngào dịu mát trong anh.
Tiếng mời chào nghe ngọt ngào xứ Huế……
Thương em áo trắng bay mùa phượng về tỏa mát hương say.
Thương nụ cười thương giọng hò,
thương lời giảng mà thương thương, thương lý mười thương.
Ðêm sông trăng lung linh con thuyền tình Vỹ Dạ tình nhớ thương.
Tình nặng tình nào chăng sông Hương, để tình ta tâm tình
Hò ơi!.......
Câu ca xưa nay còn lấp lánh lời nói em ướt làn môi
Từ trong tiếng dạ đã vừa lòng nhau
Ơi!...... Ngọt ngào như nước dòng Hương
Lời em dạ dạ để anh thương chừ thương em hoài.