Tìm Cha Nơi Đâu - Phi Vân Điệp Khúc (Tuấn Cò)
Tác giả: Tuấn Cò

Nhớ Cha âm thầm từng đêm
con cầu xin thế gian thương tình
cho mình thấy mặt người Cha
Ôi.. từ bé đến nay
vẫn chưa được gặp người
Đêm ngày hằng mong Cha ơi
hãy về tìm con
Con khờ tội chi hỡi Cha
mà nhẫn tâm để con mồ côi
Nơi này Mẹ con khổ đau
vì vắng Cha suốt bao năm trường
Luôn mong ngày
Cha về bên con
Để không hiu quạnh
tháng ngày chờ mong
Có... có ai biết được
cho lòng con thơ
xót xa từng đêm
Chờ mong ngóng tin
khát tình của Cha
Nhiều đêm khóc thương
Cha giờ ở nơi đâu
Trời cao xin hãy giúp con
Vẫn luôn mơ đẹp mong một ngày
Cha về bên con
Hỡi... hỡi Cha đâu rồi
sao không về đây
Để con một mình
phải mồ côi
Vắng Cha bên đời
con làm sao
có được ấm êm
Nếu...nếu Cha nghe được
những lời của con
Hãy mau quay về Cha tìm con
Vẫn mong Cha về
gia đình ta vui vầy với nhau
Con giờ đây
có Mẹ với Cha
Con cầu xin
ông trời giúp con