Tình Chúa - Mùa Chay Thánh 2018 (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

Tình Chưa đắm say lòng con / khắc ghi
Tình Chúa ủi an / bao dung đời con
Tình Chúa đón đưa con trở về , trở về nơi bến yêu thương ...
Tình Chúa ru con ngủ yên
Tình Chúa cơn khát khao đêm ngày
Mong đợi tình yêu thiên chúa thương ban

Tình Chúa ủi an / bao dung đời con
Tình Chúa đón đưa con trở về , trở về nơi bến yêu thương .../ bến bờ yêu thương
Tình Chúa ru con ngủ yên / ru con ngày đêm
Tình Chúa cơn khát khao đêm ngày / còn thao thức đêm ngày
Mong đợi tình yêu thiên chúa thương ban

ĐK }: Tình chúa cao vút ngàn mây / trào dâng
Tình chúa đến con không ngơi / ngập tràn khắp đời
Mong cho , mong cho tình yêu Chúa ban
mong cho tình yêu .Thiên Chúa thương bạn
Đời con với bao niềm thương ...
Tình Chúa dịu ngọt bảo ban / dỗ dành che chở đời con ...Thiên Chúa
TÌNH CHÚA - MÙA CHAY THÁNH 2018
Ns Hoàng Minh Đan / 15/03/2018

🌹🌹🌹🌹