Tình Đẹp Thuở Ban Đầu (Dương Hoàng Giang)
Tác giả: Dương Hoàng Giang

Tôi có người yêu mộng đẹp ngày đầu, bên nhau vui đùa hằn mơ ước ngày sau mình thường hay mơ một mái ấm đơn sơ, duyên thắm nồng nguyện giữ mãi tình thơ đẹp mãi lòng nhau cho giấc mơ được thắm màu.

Nhưng có nào hay mộng đẹp ngày nào sau bao tháng ngày tình mình cũng nhạt phai tình đẹp trăng sao thuở ấy tiếng em trao đâu có ngờ tình đẹp bỗng vỡ tan mộng ước còn đây khi trắng tay người bỏ ta rồi..
Dk
Hạnh phúc trong tôi nay ngậm ngồi chia phôi đường lối xé đôi mình cũng xa nhau rồi! Ngày ấy bên nhau phút đầu còn in sâu giờ tiếc thuơng nhau cũng thế thôi tình lỡ làng nụ hôn đã phai tàn.

Thao thức từng đêm tôi tự mình nghỉ rằng yêu thương không trọn thì đành nuốt lệ làm vui để cho mai sau đừng khóc xót thương đau cho những người còn giữ mãi ngàn sau hạnh phúc dài lâu như giấc mơ của thuở ban đầu..