Tôi Khóc Cho Em, Ai Khóc Cho Tôi (Nguyên Chấn Phong)
Tác giả: Nguyên Chấn Phong

Một lần tôi nhìn thấy ai kia bỏ em, tôi đã khóc.
Nước mắt rơi tôi tiếc thương cho cánh hoa tàn.
Đồng cảm trái tim tôi giúp em bước qua buồn đau.
Một tình yêu tôi đã trao em, chẳng nghi ngờ..
Giờ này tôi thầm trách tôi lúc xưa yêu mù quáng.
Thương xót chi kẻ gối gian lúc cơ hàn.
Người nỡ bỏ tôi quay bước đi đến bên giàu sang.
Chợt nhận ra chẳng có ai khóc thương cho mình..
Ông trời hỡi sao bất công quá.
Kẻ chung tình toàn gặp niềm đau.
Người gian dối thấy trên môi luôn mỉm cười.
Tại sao, ngày xưa em đau tôi khóc.
Để bây giờ chẳng ai khóc tôi đau.
Người tình ơi em gian dối có vui ngày sau.
Ai khóc ai....

Giờ này tôi thầm trách tôi lúc xưa yêu mù quáng.
Thương xót chi kẻ gối gian lúc cơ hàn..
Người nỡ bỏ tôi quay bước đi đến bên giàu sang.
Chợt nhận ra chẳng có ai khóc thương cho mình..
Ông trời hỡi sao bất công quá.
Kẻ chung tình toàn gặp niềm đau.
Người gian dối thấy trên môi luôn mỉm cười.
Tại sao, ngày xưa em đau tôi khóc.
Để bây giờ chẳng ai khóc tôi đau.
Người tình ơi em gian dối có vui ngày sau.
Ai khóc ai....

Ông trời hỡi sao bất công quá.
Kẻ chung tình toàn gặp niềm đau.
Người gian dối thấy trên môi luôn mỉm cười.
Tại sao, ngày xưa em đau tôi khóc.
Để bây giờ chẳng ai khóc tôi đau.
Người tình ơi em gian dối có vui ngày sau.
Ai khóc ai....