Tôi Ơi ! Xin Hãy Yên Lòng (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

Giấc mơ Ơi ! Tôi xin để lại ...
Ước mơ ơi xin hãy bay cao / xa
/ tôi sẽ không nói ra
Tôi chỉ cần hiện tại / thực tại / hiện thực
Những gì tôi đang có ...những gì tôi đang giữ / đang cất .../chon giau
cũng đủ làm tôi yên lòng ...

DK :{ ) = Cuộc đời chìm nổi / trôi nổi là lẽ thường tình ...
Thăng trầm cuộc đời là lẽ đương đương nhiên .../ là lẽ sống
Niềm vui , Hạnh phúc nào mà không có nỗi buồn ..
Hạnh phúc nào mà không có thương đau ..
Nụ cười / Cuộc đời nào mà không có nước mắt .../ ly tan ...
Tôi ơi ...xin hãy yên lòng ...
Tôi Ơi ! Xin tôi ....hãy Yên lòng ...( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan
Một Thoáng buồn vu vơ hát tag bạn bè