Trả Lại Nhân Gian Một Kiếp Người (Lê Xuân Trường)
Tác giả: Lê Xuân Trường

Mai đây ta sẽ chết
Bao đua chen cũng hết
Cuộc đời còn in vết
Xót xa một kiếp người

Bao đêm thâu nuối tiếc
Yêu em cho hết kiếp
Chờ hoài cho nuối tiếc
Cho héo quạnh kiếp người

Sao nhân gian hận thù
Khi cuộc đời chỉ một thoáng rong chơi
Sao tim em còn hờn
Khi đời này một lần có nhau thôi
Em qua đây một lần
Tim tôi không ngại ngần
Yêu em vui tình trần
Một lần thôi và mãi mãi

Trả lại cho em khung trời phố nhỏ
Trả lại cho em môi hồng khát vọng
Trả về đêm đêm hôn mê tuyệt vời
Còn gì trong anh ngoài tình yêu em
Trả lại nhân gian một kiếp người.