Trở Về Miền Đất An-lành (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

Nơi đây có Mẹ Bình yên.../ Bình an
Nơi đây , nơi ấy ...luôn có cuộc sống an - lành .../ thanh tao
Nơi ấy không có tranh giành ...ganh ghét / đớn đau ,,

Nơi ấy / nơi đây không có đau buồn , vất vả và thở than ..
{ ĐK:}
Trở về , hãy trở về với Mẹ Từ bi ..
Trở về hãy trở về Đấng an vui .../ yên vui / chí tôn ...
Trở về hãy trở về với / bên hơi ấm Mẹ hiền ...

Trở về hãy trở về ...Vì Đời người sẽ chóng qua ...
...nơi đây Thật ra là cõi tạm ..
......Thật ra/ chỉ là thoáng qua ...( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan
05/ 2018