Từ Phương Em, Từ Phương Anh (Nhạc Văn Thành Nho, thơ Đỗ Trung Lai)
Tác giả: Nhạc Văn Thành Nho, thơ Đỗ Trung Lai

Mùa mưa anh qua sông Cầu
Em êm bọt nước đỏ ngầu
Nào hay nơi em đang ở
Êm êm một khúc sông Cầu i

Chảy ngang qua câu quan họ i
Đi qua tháng đợi ngày chờ
Giữ tình yêu như giữ lửa ơ ơ
Tiếng em tiếng em nghe nhớ suốt đời
Đừng quên đừng tàn đừng nguôi
(Mà) đừng quên đừng tàn đừng nguôi


Mùa mưa anh qua sông Cầu
Em êm bọt nước đỏ ngầu
Nào hay nơi em đang ở
Êm êm một khúc sông Cầu i

Đời anh vui như mở hội
Bên sông tính hẹn cùng tình
Lửa rừng lao xao góc núi
Tháng năm em vẫn đợi chờ

Tình yêu là từ phương em
Tình yêu là từ phương anh
Tình yêu là từ phương anh
Tình yêu là từ phương em

Ơ hơ...