Ừ Thì Thôi (Thái Uy)
Tác giả: Thái Uy

Đêm dài quá dài giấc ngủ chờ ai?
Mà sao không đến cứ đong đưa hoài trên ngọn tình cay.
Giấc ngủ khóc tình, khóc một niềm tin.
Khóc rồi lặng thinh, lặng thinh một mình, một mình mình thôi.

Ừ thì thôi! Về lại đời tôi.
Về tìm đôi chút, chút tim yêu nào chưa dành cho anh.
Ừ thì quên! Ừ rồi thì quen!
Tình như con nước cứ trôi xa bờ, cứ trôi lững lờ, cứ mộng cứ mơ.

Xa mặt cách lòng kẻ đợi người trông.
Chờ mong chẳng thấy cách chia đôi dòng, cách vạn nghìn sông.
Sông cạn đá mòn tiếng người nỉ non.
Tưởng chừng vàng son, vàng son một thời, một thời mà thôi.

Ừ thì thôi! Về lại đời tôi.
Còn đây đôi chút, chút tim yêu này biết dành cho ai?
Ừ thì quen! Ừ rồi thì quên!
Tình như con sóng nát tan trong lòng.
Khóc than tơ hồng duyên tình long đong.
Tình như con sóng nát tan trong lòng.
Khóc than tơ hồng chỉ là hư không.