Vì Bé Ngoan (Trịnh Công Sơn)
Tác giả: Trịnh Công Sơn

Bờ a ba là ba của bé.
Mờ e me là mẹ của em.
Lờ a la ba không la mắng.
Đờ on đon mẹ không đánh đòn.