Vui Ca Hát (Sinh Hoạt)
Tác giả: Sinh Hoạt

Vui ca hát dưới bầu trơi hồng fa rê a, fa rê đô..
Ta cất bước theo điệu nhịp nhàng, fa rê a, fa re ô.
Cố Gắng Sức Sói Con chúng ta, tay nắm tay theo AKê La.
Fa rê fa rê fa rê fa rê fa rê fa rê fa rê đô.