Lửa Gần Rơm
Tác giả: Chưa Biết

Tối nay bên đình nghe có đoàn cải lương
Vậy anh đến ngay bây giờ mua vé để ngồi chung (nha em)
Với ai anh mời ai hứa ngồi chung đó
Ngoài em chứ ai bây giờ
May quá của chời cho (hứa nha)
Cũng ngay bên đình vô khối hàng ăn uống
Vậy xem hát xong khi về ta ghé hàng thật ngon (ha)
Có hay ho gì coi hát dòi ăn uống
Mời ai cứ đi đâu mời, đây cấm cửa đừng... Mong
Em ơi bấy lâu đôi chúng mình chung rấy
Mà em cứ như không muốn nhìn anh vậy
Quanh đây thiếu chi là gái đẹp hỡi mà
Thử hỏi ai muốn ai muốn anh mời đi
Anh không muốn em luôn cứ hạ mình cho lắm
Đẹp mà hơn nét na với nụ cười duyên ngầm
Duyên hay nết na không có nhằm gì đây hết
Mời làng nơi khác qua mần duyên
Thấy em lo làm không có giờ nghỉ ngơi
Mời em tối nay qua đình xem hát để giải khuây
Mới nghe câu được ăn nói gì như chớp
Hỏi bu nếu cho thưa thầy không biết hỏi thì thôi
Trai gái mà chung rẫy
Vườn cam quá tay hai vòng đâu khác lửa gần rơm
Trống không thua chày trai gái mà chung rẫy