Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài - Lương Gia Huy, Nhật Kim Anh
Tác giả: Chưa Biết

ngày hôm em bước chân qua trăng thềm
còn nhớ không người
tình đôi đã ta trao qua trăng thềm
anh có nhớ phút giây được yêu
hôm anh đến trước nhà em
hôm anh đến đón em về
người có nhớ người có nhớ hỡi người
còn nhớ không em phút giây ban đầu
còn nhớ không em những dòng thơ đối
mình đã trao nhau cho biết bao câu thềm
em trao hết về anh..
còn nhớ không em tiếng yêu hôm nào
còn nhớ không em bao lời anh nói
còn nhớ không anh đêm dưới chân ta thềm
em trao hết về anh....
tron kiếp không phai......