Một Cõi Bình Yên
Tác giả: Chưa Biết

Ngồi nhớ phút giây lầm lỡ
Để rồi trọn đời mãi nhớ
Ôi cơn đau khiến tôi sao sợ tình yêu quá.

Biết bao người gợi tình yêu mới
Thiết tha người gọi mời tôi tới
Nhưng trong lòng sợ nỗi đau lại về với tôi.

Sợ lắm phút giây ngày ấy
Đã trót yêu rồi, ta đâu còn thấy
Khi ta yêu anh, ta chỉ biết có anh mà thôi.

Đến khi tình hiện hình nguyên vẹn
Và tiếng yêu giờ dần tàn đã hết
Giờ còn lại đây con tim phôi phai
Ta đâu dám yêu ai.

Nhiều lần thầm trốn bao tình yêu tới
Dù tình thật mới nhưng nào dám với hỡi anh
Con tim nhạt theo tháng năm lạnh câm.

Này tình yêu hỡi xin đừng gọi tôi nữa
Sợ lắm trăm ngàn lời thề câu hứa
Này người ơi, xin cho tôi một cõi bình yên.

Nhiều lần thầm tránh xa bao cuộc chơi
Dù đời còn những đam mê quên lối
Xin cho ta tránh xa đam mê tình yêu.

Xin cho người trọn đời hạnh phúc
Và giữ bên người cuộc tình xanh mãi
Còn riêng tôi, xin cho tôi một cõi bình yên.