Nếu Ngày Mai Là Ngày Cuối
Tác giả: Chưa Biết

Nếu ngày mai không bao giờ đến,
thì em có nắm lấy tay anh không?
Nếu ngày mai không bao giờ đến,
thì em có còn lạnh lùng?
Con đường của ngày xưa ấy,
mang theo chuyện tình ta đó
hoàng hôn nắng vàng
gió cuốn hoa trôi theo gót chân em
Nếu ngày mai là một ngày cuối,
thì em có nói em yêu anh không?
Nếu ngày mai chỉ là quá khứ,
thì xin em hãy ôm anh thật chặt.
Bao nhiêu buồn đau tan biến,
bên nhau một lần sau cuối
dù cho sớm mai, có trôi vào ngày tận thế?
Và nếu như vào một ngày mai,
mặt trời thôi không còn chiếu sáng
vậy em có ôm anh như lần đầu tiên.
Để cảm thấy không hối hận
về ngày tháng ta bên nhau
ngược dòng thời gian khi anh vừa gặp em
Và nếu ngày mai không đến nữa
anh mong em yêu hiểu rằng
thời gian được bên em là thời gian đẹp nhất
Dù bình minh sẽ không quay về
Dù thời gian sẽ không trôi
Chỉ cần bên em, bên em một giây phút cuối
Dù không còn ngày mai
***
Nếu ngày mai là một ngày cuối,
thì em có nói em yêu anh không?
Nếu ngày mai chỉ là quá khứ,
thì xin em hãy ôm anh thật chặt.
Bao nhiêu buồn đau tan biến,
bên nhau một lần sau cuối
dù cho sớm mai, có trôi vào ngày tận thế?
Và nếu như vào một ngày mai,
mặt trời thôi không còn chiếu sáng
vậy em có ôm anh như lần đầu tiên.
Để cảm thấy không hối hận
về ngày tháng ta bên nhau
ngược dòng thời gian khi anh vừa gặp em
Và nếu ngày mai không đến nữa
anh mong em yêu hiểu rằng
thời gian được bên em là thời gian đẹp nhất
Dù bình minh sẽ không quay về
Dù thời gian sẽ không trôi
Chỉ cần bên em, bên em một giây phút cuối
Dù không còn ngày mai
Oh... Oh... Oh...
***
Và nếu như vào một ngày mai,
mặt trời thôi không còn chiếu sáng
vậy em có ôm anh như lần đầu tiên.
Để cảm thấy không hối hận
về ngày tháng ta bên nhau
ngược dòng thời gian khi anh vừa gặp em
Và nếu ngày mai không đến nữa
anh mong em yêu hiểu rằng
thời gian được bên em là thời gian đẹp nhất
Dù bình minh sẽ không quay về
Dù thời gian sẽ không trôi
Chỉ cần bên em, bên em một giây phút cuối
Dù không còn ngày mai .