Phút Bên Nàng - Don Hồ, Thanh Hà
Tác giả: Chưa Biết

Ngày nào tôi đến bên chàng
Dù tình yêu đến muộn màng, ước mơ ngập tràn
Ngày nào say đắm bên nàng
Ngày nào tôi khóc lỡ làng ước mơ vội tan.

Chia ly đã quá một lần
Dù đã có nhau rất gần
Hôn anh mà thấy ngại ngùng
Đời ai biết câu tình chung.

Ngày nào tình đến huy hoàng
Ngày nào tôi hết mơ màng
Cách chia phũ phàng
Ngày nào tình đến vỗ về
Ngày nào phôi pha ê chề biết anh còn mê.

Nhớ nhớ ngày ấy chúng mình đi xi nê
Hạnh phúc đến thật ngắn cõi lòng ta u ê
Nhớ ngày ấy chúng mình đi party
Rồi bỗng từ đó anh chợt ra đi.

Rồi đây tôi nhớ đêm nào
Một đêm gió thét mưa gào nhớ thương dạt dào
Dù lòng đã hứa sẽ thôi
Kỷ niệm xưa vẫn trong tôi biết bao giờ nguôi.