Sai Càng Sai
Tác giả: Chưa Biết

Em không thể ngăn đuợc nước mắt anh rơi
em đã quá vô tâm thật rồi
Anh ra đi bỏ lại mỗi em một mình, tình đôi ta mỗi lúc lại càng xa.
Anh đừng xa cách em lúc này, em xin anh anh đừng đi !
Em vô tâm, em đã không cần anh
Nhưng em đã sai lại càng sai

Ngày không anh em sẽ buồn lắm, một mình em trên con đường vắng
Lòng se sắt khi bao yêu thương quay về đây
Vẫn buớc chân anh đi, vẫn con đường anh về
Giờ nơi đây chỉ mỗi em thầm nhớ

Ngày anh đi em không thể nói rằng em đang rất rất nhớ anh
Nhớ những lúc ta vẫn còn nhau
Anh yêu ơi hãy cho em cơ hội
Để đôi ta yêu lại từ đầu.