Tai Tiếng
Tác giả: Chưa Biết

Đã bao giờ tôi nói tôi là thiên thần
Rằng tôi sống mà không cần
Những thứ mà ai cũng chạy theo

Đã bao giờ tôi nói tôi thật đáng yêu
Rằng tôi sống thật chân thành
Oh oh oh oh
Không đâu trái tim tôi bằng đá
Không mến yêu, không mến thương
Chỉ là con búp bê vô tri
Nghe đi,chính tôi đây là tai tiếng
Từ khắp nơi, từ khắp nơi, từ khắp nơi vọng về

Tôi đây là một con búp bê vô tri
Tôi đây
Tôi đây là một con búp bê vô tri

Đã bao giờ tôi nói tôi như cô tấm hiền
Từng chuyện cổ tích ngày xưa
Đã bao giờ tôi nói rằng mặt trời chính là tôi
Rằng lòng tôi trong sáng như tia nắng mai

Không đâu trái tim tôi bằng đá
Không mến yêu, không mến thương
Chỉ là con búp bê vô tri
Nghe đi chính tôi đây là tai tiếng
Từ khắp nơi, từ khắp nơi, từ khắp nơi vọng về
Tôi đây là một con búp bê vô tri
Tôi đây
Tôi đây là một con búp bê vô tri
Oh!

Không đâu trái tim tôi bằng đá
Không mến yêu, không mến thương
Chỉ là con búp bê vô tri
Nghe đi, chính tôi đây là tai tiếng
Từ khắp nơi, từ khắp nơi, từ khắp nơi vọng về

Tôi đây là một con búp bê vô tri
Tôi đây
Tôi đây là một con búp bê vô tri

Tôi đây
Tôi đây là một con búp bê vô tri
Tôi đây
Tôi đây là một con búp bê vô tri

na na na na na na na na ..
oh oh oh oh oh oh