Trọn Niềm Kính Yêu
Tác giả: Chưa Biết

Bác Hồ ơi! kính dâng lên Người.
Ngàn hoa rực rỡ, bao câu hát tuổi thơ.
Bác Hồ ơi! kính dâng lên Người.
Trăm năm hoa thắm , trọn niềm kính yêu.

Nghìn đời nhắc tên, Hồ Chí Minh.
Bác Hồ Chí Minh, một vầng dương sáng ngời.
Bác Hồ ơi! kính dâng lên Người.
Trăm năm hoa thắm , trọn niềm kính yêu.