Tự Tình Trong Đêm
Tác giả: Chưa Biết

Đêm dài như cuộc đời ai đấy
Chuyến xe đời đưa ta mãi về đâu
Mưa vẫn rơi cho đến ngàn năm sau