Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Chưa Biết

Đường chiều vắng.. Con đường yêu đìu hiu.. Lời buồn gió.. Ta buồn ta ru tình ta.. Ru đời ta ru mãi đời ta.. Ru tình ta ru tình và sầu.. Dù tình yêu ta