Vui Trong Ánh Đạo
Tác giả: Chưa Biết

Vui trong ánh đạo, con quỳ chấp tay dâng hương
Ánh mắt từ bi, phật ban bình an cho nhân thế
Vui trong ánh đạo, đến chùa con thật bình an
Ấm áp chuông chùa, con thầm niệm phật nam mô.

Con thành tâm dâng bài ca lên phật
Đức đại từ xoa dịu nỗi khổ đau
Trước đài sen, con tri ân Ngài đã
Ban cho đời lòng đại từ đại bi.

Vui trong ánh đạo, con thành kính dâng hương hoa
Ánh sáng từ bi, phật ban bình an cho nhân thế
Vui trong ánh đạo, bao người không còn khổ đau
Kính dâng lên Ngài, tâm hồn thành kính của con.