Anh xin làm cỏ dại (Anh xin làm)(hợp âm)

Tác giả:


Đừng đi em [Gm] ơi
Bên kia [Cm] núi đâu có trời xanh [Gm] hơn
Bên kia [Bb] sóng đâu vỗ về miên [Eb] man
Bên kia [Cm] đời đâu có gì hân [D7] hoan.

Đừng xa nhau [Gm] em
Hạt sương [Cm] cũ chan chứa tình đơn [Gm]
Bông hoa [Bb] cũ vẫn nở trọn trong [Eb] ta
Những kỷ [Cm] niệm đâu dễ gì phôi [D7] pha.

Đừng đi em [G] nhé
[Bm] Vì những buồn [C] vui sẽ [D7] nối lòng [G] ta [E7]
Thành mối [Am] dây đời [D7] trói ta từ [Em] đây
Thành mối [Am] dây đời [D7] trói ta từ [Gm] đây.

Anh xin làm cỏ [Cm] dại đón [Eb] bước chân [Gm] em
Anh xin làm tàng [Cm] cây che [Eb] mát thân [Gm] em.

Đừng đi em [Gm] ơi
Bên kia [Cm] gió đâu có gì xôn [Gm] xao
Bên kia [Bb] nắng đâu có còn lung [Eb] linh
Bên kia [Cm] trời đâu có nhiều trăng [D7] sao.

Đừng xa nhau [Gm] em
Dòng thư [Cm] cũ em có còn say [Gm]
Chân em [Bb] có khi mỏi mòn lê [Eb] thê
Hãy trở [Cm] về bên gối mộng đêm [D7] nao.