Búp Bê (Mông Lợi Chung)

Tác giả: Mông Lợi Chung


Em búp bê .. rất đáng yêu
Bé tí teo, không khóc nhè
Em búp bê .. rất đáng yêu
Bé tí teo, không khóc nhè
Em búp bê .. rất đáng yêu
Bé tí teo, không khóc nhè