Vì Sao Lại Thế (Phạm Tuyên)
Tác giả: Phạm Tuyên

vi sao lại thế
xung quanh ta có bao điều kỳ diệu mà ta mới biết chẳng được bao nhiêu