Đôi Bàn Tay (Mầm Non)

Tác giả: Mầm Non


Đôi bàn tay em bé tí xíu
Trông ngón tay của em xinh ghê
Đây tay phải, đây tay trái
Mười ngón tay xinh đều
Đôi bàn tay em bé tí xíu
Những ngón tay của em xinh ghê
Tay giặt quần, tay giặt áo
Và bế em quét nhà