Chiều biển vắng thênh thang(hợp âm)

Tác giả:


[Am] Mang tên em chiều in màu [Dm]
[G] Vừa tàn mùa sen hạ cháy trên [C] cành
[Am] Sau lưng em cỏ lau mọc trắng [Dm] đêm
[E7] Sau lưng em là hoang dại núi [Am] đồi

Yêu em tình tôi lặng [Dm] lẽ
[G] Chợt cả đại dương về hoá mưa [C] ngàn
[Am] Đêm khuya tầm xuân còn ngái [Dm] ngủ
[E7] Mơ nơi ngoài kia đường phố đông [Am] người

Em ở [F] đâu hay đời tôi bờ không cát [Em] trắng
Giống như [Am] tôi không đợi chờ [Dm] em
Trên biển [G] vắng thênh thang đôi bờ sóng [E7] vỗ

[F] hạnh phúc nhạt [G] nhoà đêm cỏ che mưa [Em] xoá
Hay mình [Am] khóc một lần cho quên [Dm] hết
Như tượng [G] đá khôn nguôi đợi cánh [E7] buồm

[Am] Sao nơi đây chiều câm lặng [Dm] thế
[G] Ngoảnh đầu nhìn dòng sông chẳng thấy đâu [C] bờ
[Am] Đôi khi về khuya ngồi nhớ [Dm] lại
[E7] Một cuộc tình quên tự lúc [Am] nào