Chuyện của mặt trời chuyện của chúng ta(hợp âm)

Tác giả:


[Cm] Có những ngày [Eb] yêu, chỉ bóng [C#maj7] tối
Cơn mưa ngoài [Eb] đêm, bao [Fm] giọt sắc lạnh
Tuổi người nhiều [Cm] thêm, ngại [F] giấu đi những rung [Bbm] động
Mà con [Abmaj7] tim không [C#] tuổi, còn [C#m] mơ những tia nắng [Abmaj7] non

[Cm] Có những ngày [Eb] yêu, tràn ánh [C#maj7] sáng tôi nhìn [Cm] quanh
Cơn mưa thủy [Eb] tinh, cuối [F7] cùng cũng [C#] tạnh
Mặt trời giản [Cm] đơn, chỉ [F] cháy, dẫm đêm hay [Bbm] ngày
Đã bao nhiêu [C#] điều chẳng thể đổi [Eb] thay

Lặng lẽ sớm [Cm7] chiều, về soi chốn [Fm7] đây
[C#] Bình minh góc [Gm7] bề, hoàng hôn [Cm] chân trời
Có khi [Cm] yêu chỉ là nghĩ [F] suy
[Abm] Và có khi [Bb7] yêu thân xác hóa [Eb] hư không
Ngọn [G7] nắng điên [Cm] dại, con [Eb] tim không [F] tuổi
Tình [Fm] yêu không [C#] tuổi
Long lanh sắc [Ab] buồn, những giọt thủy [Eb] tinh

Thời gian không [Cm7] tuổi, buộc người chốn [Fm7] đây
Dù ta khác [Gm7] biệt, lạnh nóng hai [Cm7] miền
Giấc mơ xa [Ab7] vời chỉ luôn luôn [Fm] cháy
Dù nơi chúng [Eb7] ta là [Ab] đêm với [Abm7] ngày