Con Công

Tác giả: Chưa Biết


Con công hay múa
Nó múa làm sao
Nó gập đầu vào
Nó xòe cánh ra...