Công cò nuôi con(hợp âm)

Tác giả:


1. Con [Dm] cò mà đi giữa [F] đêm
Bắt tôm bắt [Bb] tép [C] đem về nuôi [Dm] con
[C] con no béo no [F] tròn
Thân cò mẹ [Bb] đói héo [A7] mòn theo tháng [Dm] năm.

2. Thân [Dm] cò sợ con trông [F] mong
Mới bay vội [Bb] quá [C] té nhào bờ [Dm] ao
Ai [C] thương, ai giúp tôi [F] nào
Thân này không [Am] tiếc sợ [A7] con cò ai [Dm] nuôi.

ĐK:
Rồi [Bb] thì ngày đủ cánh [C] lông
Cò con khôn [Bb] lớn [C] nó cặp kè bay [F] xa
Để lại [Gm] đây thân xác mẹ [Am] già
Chiều ra sân [Bb] ngóng con [C] tôi bình yên [F] không.

Này [Bb] cò cò chứ quên [C] công
Có thân xác [Bb] ấy mày [C] nhờ vào [F] ai
Còn mẹ [Gm] cha đừng nghĩ còn [Am] hoài
Mai này đau [Bb] đớn giữa [A7] làn khói [Dm] hương.