Độ ta không độ nàng (Why bless me but her - Dù wǒ bù dù tā - 渡我不渡她) (Độ ta độ nàng độ khắp thế gian)(hợp âm)

Tác giả:


1. Phật từ bi luôn soi [F] sáng dẫn lối cứu độ muôn [G] loài
Mà vì lòng ta thờ [Em] ơ, ái ố si mê phủ [Am] mờ
Đường vàng chân lý đón [F] chờ, còn mình cứ mãi mộng [G]
Chọn con đường vương sầu [C] nhớ ngủ vùi thân tâm xác [E]

Phật độ mà người không [F] thấy, cứ mãi mê lầm đắm [G] chìm
Từng lời kinh thiêng dần [Em] xa, chẳng biết đâu là chánh [Am]
Để rồi Phật đang rất [F] gần, mà mình cứ ngỡ thật [G] xa
Để cho tình thương vụt [Am] qua vội vàng

2. Ngày mình vui trong êm [F] ấm chẳng nghĩ ơn này do [G] Phật
Mà vì sao trong niềm [Em] đau, cứ khóc than kêu trách [Am] Phật
Kìa hồi chuông vang tiếng [F] dài, nguyện người tỉnh giấc mộng [G] say
Tìm quay về nơi bờ [C] giác, một lòng đường tu bước [E] đi
(Phật luôn từ bi chờ [C] đón, độ người thành tâm bước [E] đi)

Phật là bậc thầy cao [F] quý thế giới muôn loài tôn [G] thờ
Lòng thành ngợi ca ngày [Em] đêm, với trái tim không bến [Am] bờ
Nguyện người xin chớ hững [F] hờ, tìm về chánh pháp vẹn [G] nguyên
Cùng dâng đời bao lời [Am] ca thiện lành

[F] Ah a a á [G] à, hà ha [Em] há. Ha há ha hà há [Am]
[F] há hà ha há [G] ha. Há ha há ha [Em] ha hà [E] ha


-------------------
Phiên bản tiếng Anh

Intro: [F][G]-[Em][Am]-[Dm][G]-[Am][G]

1. Buddha is high a-[F] bove, his blessing cant reach [G] her
Miss her a thousand [Em] miles, wooden bell seems to [Am] cry
Since she has left this [F] shine, Bodhi don’t want to [G] bloom
Sutra with countless [C] words, on [Am] which lycoris blooms

Life is now far a-[F] way, love ,hate cant be ex-[G] pressed
Wonder why she has [Em] left, there's sure no going [Am] back
The dream's gone with Bud-[F] dha, return Buddha my [G] robe
Why bless me but not [Am] bless her ?

2. For her , the flowers [F] fall, water flows callous-[G] ly
The time we met and [Em] left, the bell sound seems [Am] upset
Bodhi cant hear her [F] voice, the flowers bloom and [G] fade
Eyes still remain blood [C] red, can't [Am] ever find her trace

I strike the wooden [F] bell, corrupt all the mo-[G] rals
Spring and Fall come and [Em] go, may not get to see [Am] her
Ask Buddha in this [F] life, day by day strike the [G] bell
Why bless me but not [Am] bless her ?


-------------------
Intro: [F][G]-[Em][Am]-[Dm][G]-[Am][G]

1. 我前几世种下 不断的是牵挂
Wo qian ji shi zhong [F] xia. Bu duan de shi qian [G] gua
小僧回头了吗 诵经声变沙哑
Xiao seng hui tou le [Em] ma. Song jing sheng bian sha [Am] ya
这寺下再无她 菩提不渡她
Zhe si xia zai wu [F] ta. Pu ti bu du [G] ta
几卷经书难留 这满院的冥花
Ji juan jing shu nan [C] liu. Zhe man yuan de ming [E7] hua

你离开这个家 爱恨都无处洒
Ni li kai zhe ge [F] jia. Ai hen dou wu chu [G] sa
还能回头了吗 看你微笑脸颊
Hai neng hui tou le [Em] ma. Kan ni wei xiao lian [Am] jia
怎能脱下袈裟 来还你一个家
Zen neng tuo xia jia [F] sha. Lai hai ni yi ge [G] jia
为何渡我不渡她
Wei [E7] he du wo bu [Am] du ta

2. 这风儿还在刮 乱了谁的年华
Zhe feng er hai zai [F] gua. Luan le shei de nian [G] hua
她留起了长发 手起木鱼吧
Ta liu qi le chang [Em] fa. Shou qi mu yu [Am] ba
菩提下再无她 又度过几个夏
Pu ti xia zai wu [F] ta. You du guo ji ge [G] xia
眼睛还红吗 她已经不在啦
Yan jing hai hong [C] ma .Ta yi jing bu zai [E7] la

晨钟在敲几下 不渡世间繁花
Chen zhong zai qiao ji [F] xia. Bu du shi jian fan [G] hua
我也低头笑着 再不见你长发
Wo ye di tou xiao [Em] zhe. Zai bu jian ni zhang [Am] fa
笑问佛祖啊 渡千百万人家
Xiao wen fu zu [F] a. Du qian bai wan ren [G] jia
为何渡我不渡她
Wei [E7] he du wo bu [Am] du ta