Giọt sầu cuối thu(hợp âm)

Tác giả:


Ngoài trời thu mưa [Dm] giăng trong ánh mắt lệ sầu
Chiều về nghe trống [Bb] vắng cõi [Dm] lòng thấy chơi [F] vơi
Ôm thương nhớ âm [C] thầm tuyết vẫn rơi [F] rơi. [A7]

Rồi mùa thu qua [Dm] nhanh đông kia cũng sẽ về
Người tình ơi có nhớ kỷ [C] niệm ta đã [F] trao
Như những đông [C] nào cùng sớm tối bên [Dm] nhau.

Mộng về trong cô [Dm] đơn gọi tên mãi một [F] người
Gọi [Dm] mùa thu nơi [Gm] nao em ơi em hãy [C] về
Để mình còn có [A7] nhau.

Chiều về thu vương [Dm] giăng tuyết rơi nghe chạnh [F] lòng
Hỏi rằng em hay [Gm] chăng để anh thương nhớ [C] nhiều
Dáng [A7] gầy năm [Dm] xưa.

Chợt mùa thu qua [Dm] đây ngoài kia tuyết rơi đầy
Người tình ơi có nhớ gọi [C] thầm em trong [F]
Mình anh vẫn đợi [C] chờ giữa ngàn sầu tuyết [Dm] rơi.