Hãy dắt em về (Emportes moi)(hợp âm)

Tác giả:


1. Hãy dắt em [Dm] về [G]
Về nơi cõi mênh mông mù [C] khơi [F]
Ngàn sao sáng không gian tuyệt [Bm] vời [E7]
Đôi ta sống xa nơi trần [Am] gian

2. Hãy dắt em [Dm] về [G]
Dòng suối mát ôm bao mộng [C][F]
Thời gian đứng im chưa tình [Bm] cờ [E7]
Trên thế giới riêng đôi mình [Am] thôi

ĐK:
Người yêu dấu [Dm] hỡi [G]
Hãy tin tưởng ở môt ngày [C] mai [F]
Khi bóng tôi kia chợt biến [Bm] tan [E7]
Để ngang trái kia không còn vấn [Am] vương

Người yêu dấu [Dm] hỡi [G]
Anh hãy bước chân đi cùng với [C] em [F]
Ta đi đến chốn không còn hờn [Bm] ghen [E7]
Xây hạnh phúc bên nhau bằng tin [Am] yêu
Với nhịp [E7] tim. [Am]
________

1. Emporte-[Dm] moi [G]
Que le vent gonfle la [C] voile [F]
Et qu'à l'heure des [Bm] étoiles [E7]
Nous soyons très loin de [Am] tout

2. Emporte-[Dm] moi [G]
Que le flot berce mes [C] rêves [F]
Et qu'à l'heure où tout [Bm] s'achève [E7]
Il ne reste rien que [Am] nous

ĐK:
Emporte-[Dm] moi [G]
Vers les pays d'un autre [C] monde [F]
Où tout n'est qu'amour à la [Bm] ronde [E7]
Tout n'est que bonheur et que [Am] joie

Emporte-[Dm] moi [G]
N'aies crainte que l'orage ne [C] gronde [F]
Dans ces pays d'un nouveau [Bm] monde [E7]
Mon coeur ne battra que pour [Am] toi,
Que pour [E7] toi [Am]

3. Emporte-[Dm] moi [G]
Que le vent gonfle la [C] voile [F]
Et qu'à l'heure des [Bm] étoiles [E7]
Il ne reste rien que [Am] nous.