Kiếp mồ côi(hợp âm)

Tác giả:


1. Trời [Am] mưa bong bóng phập [C] phồng
Mẹ đi lấy [D] chồng con sống kiếp mồ [Am] côi
Mồ [Em] côi tội lắm mẹ ơi đêm đêm trơ [G] trọi
Thân con lạc [Am] loài [D] giữa đời nổi [E7] trôi [Am]
Mà mẹ [D] ơi mẹ ở nơi [F] nào
Phương xa có [E7] biết bây giờ con bơ [Am] vơ.

ĐK:
Trời mưa làm [C] chi, trời [D] mưa trời mưa làm [Am]
Để [C] rồi mẹ [D] phải xa [E7] con
Để [Am] rồi mẹ đứt ruột [D] gan
Vì con sống cảnh cơ [F] hàn
Mẹ [Em] ơi xót xa vô [G] vàn
Nơi [E7] này con một đời lầm [Am] than.

2. Nhiều [Am] đêm con khóc một [C] mình
Mẹ nơi xứ [D] người thương xót đến đời [Am] con
Đời [Em] con tội lắm mẹ ơi cơm không no [G] lòng
Thân con lạnh [Am] lùng [D] giữa trời gió [E7] giông [Am]
Mà mẹ [D] ơi mẹ hãy quay [F] về
Cho con mái [E7] ấm bao ngày con trông [Am] mong.