Đời Thôi Cô Đơn (Nhạc Đời Tôi Cô Đơn, lời Thầy Pháp Hoà)

Tác giả: Nhạc Đời Tôi Cô Đơn, lời Thầy Pháp Hoà


Đời tôi đi tu, nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài
Đừng cho tôi tu, vì chán đời đắng cay, vì thất tình bao lần nên vào Chùa để ẩn tu.
Đời tôi đi tu nên đây lắm an vui, thầy cùng đệ huynh chung nhau xây ánh đạo vàng
Vì tôi biết tu, nên tôi đâu còn trách ai, tôi đâu còn giận hoài, vì biết đời luôn đổi thay.

Tôi tu, tôi quyết đem tình thương, chuyện hóa mọi buồn đau, mang an vui, cho mọi nhà
Tôi yêu, tôi chẳng yêu riêng ai, yêu khắp cả sanh chúng, bận lòng gì phải cô đơn.

Tôi xin, xin chúc em ngày mai, hoa trái hiểu và thương vây quanh em cả cuộc đời
Lo chi duyên kiếp luôn dở dang, nên suốt đời mãi: than cô đơn, than buồn đau

Rằng nghe tôi đi, chớ yêu riêng cá nhân ai, làm như tôi đây đem tâm thuơng khắp muôn loài
Rồi em sẽ hay, thế giới đầy khổ đau, thế giới đầy ưu sầu, sẽ trở thành tịnh độ ngay.