Giọt Đắng (Trần Lập)

Tác giả: Trần Lập


Chốn dĩ vãng , phút giây bên ly cà phê
Đếm chiếc lá , xoay xoay trong lặng yên
Từng giọt đắng đã nhoà ngày xa
Tháng ngày lênh đênh miền chơi vơi
Xin cho giọt đắng không bao giờ tin em ...

Cơn mưa xa , sớm hôm bên đời ta
Dù những ước muốn đôi vai chưa giã từ
Từng giọt đắng đã nhoà ngày xa
Khắp vòng quanh co miền miên man
Chỉ xin giọt đắng không bao giờ tin em
Xin cho giọt đắng không như men say
Xin cho giọt đắng không bao giờ xoá hết những đam mê
... người tôi yêu
Chỉ xin giọt đắng chớ tin tình yêu