Hát Từ Tim Hát Bằng Hơi Thở (Nguyễn Quyết Thắng)

Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng


Hãy đến từ lòng người và đến chính nơi ta.
Đến với lòng thật thà đừng dối trá điêu ngoa.
Hãy nói cùng tình người cuộc sống quá bôn ba.
Ôi con tim dung tha là tiếng khóc nhạt nhòa.

Những đêm hồng đốt cháy da thơm chết dần mòn còn dã thú làm người,
Những ngày buồn phố xá tan hoang,
Đến nơi đây ôi nắng mưa tinh khôi.
Thế giới còn nhiều người, cuộc chiến sẽ xoay ngang,
Hết nước Việt nghèo nàn rồi đến nước lân bang.
Giết hết hàng triệu người, rồi giúp đỡ cưu mang.
Ôi con dân kêu vang, nhận lẽ sống của người.

Những thây người hứng lấy bom rơi,
Hố hầm này cùng sống chết một ngày, xác mẹ già chết cháy đêm qua,
Bé thơ ơi, sao xác thân rã rời.
Thế đấy họ là người, người giúp súng bom qua.
Thế đấy họ là thần, thần cứu rỗi vong nhân.
Thế đấy họ còn cần nhiều nước sống chung quanh.
Khi "Nhân danh" xưng ra, họ lấy máu làm giàu.