Mưa Rơi - Trần Hoàn
Tác giả: Trần Hoàn

Mưa rơi dầm lá cọ,
mái tóc em ướt rồi,
đôi má em bừng đỏ,
muốn hôn quá mà thôi.

Mưa rơi dầm lá cọ,
sợ em mình xấu hổ,
cầm hai bàn tay nhỏ,
xa nhau chẳng muốn rời.

Em đi và em đi,
anh nhớ giáng hình vành khăn tròn xinh xắn,
nhớ mình áo nâu.
Em đi mưa rơi thác lũ ngập nguồn sâu,
giờ đây em ở nơi đâu mà tìm.

Mưa rơi và mưa rơi,
mưa mãi mưa hoài đèo sâu hun hút,
em dừng ở nơi đâu?

Mong sao anh hoá được thành chim,
liệng theo chím hót co tim đỡ buồn.

Mưa rơi, mưa rơi,
ngoài trời mưa rơi….
Mưa rơi, mưa rơi....
trong lòng người mưa rơi…..