Người Còn Đó Ta Còn Đây (Diên An)

Tác giả: Diên An


Thà rằng người chết đi cho ta thiên thu sầu
Để cho ta còn đớn đau mãi về sau
Thà rằng người chết đi chôn kín trong huyệt sâu
Mộ bia xanh khắc ghi mối tình đầu.

Thà rằng người chết đi chít khăn tang để cho người
Xếp xiêm y dành lấy hơi thở người ơi
Thà rằng người chết đi như nắm hương tình đời
Để cơn mê có ta tìm đến người.

ĐK:

Người ơi sao người còn đó ta còn đây
Tình đó đã không còn trong tay này
Từ đây cho người cười vui
Từ đây cho ta lẻ loi
Từ đây trái tim vô tình người ơi.

Thà rằng không thấy nhau giữ cho nhau phút ban đầu
Bước chân đi vào kiếp sau để tìm nhau
Thà rằng không thấy nhau ngày tháng trong nguyện thề
Tình yêu ơi kiếp nầy đành cuối đầu...!!!