Nhạc Buồn (Nhạc Ngoại)

Tác giả: Nhạc Ngoại


Ôi đàn năm xưa.
Réo rắt buồn ngân.
Rung bao lời cũ nhắc ta bao ngày xa xôi.
Phút ấy xa xôi.
Thôi hỡi đàn vang chi những lời ca não nùng,
Nhắc làm gì bao ngày qua?

Phương trời xa xăm.
Chiếc én liệng bay.
Tha hương buồn nhớ chốn xưa bên người thân yêu.
Bóng dáng yêu kiều.
Ôi gió sớm reo buồn cho lòng người,
Ôi réo rắt cung thương tiếng đàn năm xưa
Khiến lòng ta tan nát cùng với gió...
Ta mong đời ta mãi như con thuyền xuôi.
Bến xa xăm mặc gió...

Thôi buồn làm chi?
Mến tiếc làm chi?
Bao nhiêu sầu nhớ sẽ phai đi cùng thời gian.
Lá úa...hoa tàn...
Năm tháng cứ êm đềm trôi dần dần
Nhưng mãi mãi ta mang mối tình đau thương
Khiến lòng ta tan nát cùng với gió...
Thấu chăng tình ta,
Mãi không bao giờ phai.
Mỗi khi thu buồn đến,
Ta mang sầu nhớ.
Ta mang sầu nhớ.
Đau thương ngàn năm...
(để hết)
Sầu thương muôn kiếp...