Như Nàng Tô Thị (Tô Thanh Sơn)

Tác giả: Tô Thanh Sơn


Em như cành cây đợi
Anh như cánh chim trời
Chim vui đời lữ thứ
Cây ôm mối tương tư
Em như dòng sông nhỏ
Anh như khách qua đò
Đi qua rồi đâu nhớ
Con sông cũ ngày xưa

Anh ơi thà đừng gặp gỡ
Chia tay em nào có ngớ
Người đi không trở lại
Ngày đêm em mong đợi
Mỏi mòn vì thương nhớ nhạt phai

Em như nàng Tô Thị
Ôm con ngóng tin chồng
Anh xuôi đường thiên lý
Xa xôi có hay không
Bao năm rồi ly biệt
Em mơ phút sum vầy
Khi chim trời mỏi cánh
Xin anh nhớ về đây