Ta Chúc Nhau Ngày Xuân (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


1-2/tA CHÚC nhau ngày xuân
Ta chúc nhau cuộc đời
Ta chúc cho từng Người
Mãi mãi là bông hoa đẹp xinh

Ta chúc nhau Niềm tin
Ta chúc nhau trọn tình
Ta chúc cho Bình Minh
Luôn chói rọi khắp con Tim
ĐK:
Ta chúc cho riêng ta
tA CHÚC cho mỗi nhà
Ta chúc nhau gần xa
Thật nhiều hạnh phúc và nhiều niềm Vui /Thiết tha
Cuộc đời là niềm vui
Cuộc đời xua tan đi những nỗi buồn
Cuộc đời là của chung
Không dành riêng cho mỗi Người (2 lần..)tA CHÚC nhau ....

# Bạn vui tôi sẽ vui.
Bạn buồn sẽ có tôi...
Ta sẻ chia nhau ngọt bùi
Đ ể đời này hết /Vơi những/NỖI Thương đau...(fine)
Nhạc và lời : Ns.Hoàng -Minh -Đan