Thăm Lại Cố-hương... (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


...Tiết trời đêm nay ...Băng giá lạnh lùng
Tôi ngồi nơi đây ...hát khúc nhạc buồn / Tình...
...Dõi nhìn mây trôi/theo mây ...trôi về muôn hướng
Ở nơi thật xa...có người ...em gái . ,tôi thương ...
ĐK : Paris thật buốn ...Cali thật sầu ...
bởi vì ở đâu.... cũng cần..... ta có...có hai trái tim ...

...Mỗi lần đi xa ...tôi cũng muốn về ...
nơi mình sinh ra ...cây trái thơm ngọt / NGON
...Mỗi lần đi đâu ...Tôi cũng muốn rắng :
Thăm lại Quê-Hương ./Về thăm Quê-Hương...
..Được về .../trở về
....thăm lại Cố-hương ../Phố Xưa...,.( THĂM LẠI CỐ -ĐÔ...... )
__________________________________________________
( Viết tặng Ông Triêu-Đèo ( JOE ,USA )và Các Bạn ở xa nhà...
Ns Hoàng Minh Đan ( 22/02/16 )