Thiếu Sinh Họp Đoàn (Sinh Hoạt)

Tác giả: Sinh Hoạt


Lòng người vui, giờ đây Thiếu Sinh họp đoàn.
Cùng đồng thanh hòa lên khúc ca nhịp nhàng.
Dư âm xa cùng mây gió ngàn.
Những tiếng hát nhịp ca thần tiên.
Lòng người tiên.