Muốn Quên Một Người Hãy Yêu Một Người - Khánh Trung

Tác giả: Chưa Biết


Lời chia tay người đã nói ra .Thì có níu kéo cũng chỉ là thế thôi.
Người mình yêu đã nói như vậy. Thì có đau khổ cũng chỉ 1 mình đau.
Người ta vui duyên mới đang êm đềm. Mình đau khổ hết nước mắt để làm chi.
Vậy thì thôi hãy sống bên người yêu mình. Thời gian sẽ cho người ấy khóc như mình thôi...
Muốn quên một người thì hãy yêu một người. Nỗi đau vô bờ không thể xóa hết đâu.
Muốn quên một người thì hãy yêu một người. Đã xa nhau rồi thôi đừng níu kéo chi..
Muốn quên một người thì hãy yêu một người. Khóc để làm gì để lòng không thể quên.
Muốn quên làm gì để rồi người sẽ nhớ . Thôi đừng cố nhớ để rồi người sẽ quên..