Tự thân nàng hãy cứu độ nàng (Độ ta không độ nàng)(hợp âm)

Tác giả:


1. Phật ngự toà uy nghi [F] quá
Cứu giúp nhân sinh khổ [G] nạn
Đời người còn si, dục, [Em] tham
Cứ mãi không buông xác [Am] phàm
Vào chùa tịnh tâm hỡi [F] nàng
Bồ đề xin kết thiện [G] duyên
Kệ kinh ngày đêm gìn [Am] giữ
Lòng ta nguyện hướng thế [E] tôn

Cõi đời này mông lung [F] quá
Ái ố chi thêm đoạ [G] đày
Lòng này bám chấp vì [Em] đâu
Muốn thoát xin hãy quay [Am] đầu
Nguyện lòng nương theo đức [F] Phật
Giữ gìn manh áo cà [G] sa
Tự thân nàng hãy cứu [Am] độ nàng

2. Tự mình soi gương phản [F] chiếu
Sẽ thấy ngay nơi trở [G] về
Phật độ khắp chốn trần [Em] gian
Cứu giúp ta khỏi cõi [Am] tạm
Trở về tịnh tâm niết [F] bàn
Hồng trần bụi rửa đoạn [G] qua
Mắt từ bi nhìn [Am] nhau
Sầu đau rồi cũng sẽ [E] qua

Tự mình tu không thối [F] chuyển
Chớ để hoen ô cửa [G] thiền
Ngàn vạn duyên kiếp lầm [Em] than
Chớ trách chi thêm sai [Am] loạn
Lạy Phật xin tu kiếp [F] này
Bồ đề nương náu từ [G] đây
Nàng ơi đời tu không [Am] đợi người

3. Này người đời xin hãy [F] nhớ
Hãy giữ chân nguyên của [G] mình
Cuộc đời nay mai hợp [Em] tan
Tiếng mõ câu kinh chớ [Am] loạn
Bồ đề chuyên tâm hỡi [F] nàng
Hồng trần thoáng chốc rồi [G] qua
Oán tình xin đừng [Am] tiếp
Phàm trần này đâu mãi [E] đâu

Nguyện thầm tay chuông tay [F]
Phá nát si mê cõi [G] đời
Hỉ nộ ái ố sẽ [Em] qua
Cố tĩnh tâm hơn nhé [Am] nàng
Lạy Phật con xin kiếp [F] này
Ngày ngày chánh pháp tịnh [G] tu
Tự thân nàng ơi hãy [Am] độ nàng

Giữ gìn manh áo cà [G] sa
Tự thân nàng hãy cứu [Am] độ nàng.